Info

Tämä verkkosivusto on yhteinen alusta kuvataiteen ammattikorkeakoulujen ammattilaisille ja opiskelijoille. Sivustoa ylläpitää neljän ammattikorkeakoulun palvelumanageriverkosto.

Sivustolla jaetaan tietoa hyödyllisistä tutkimuksista, oppaista, kokemuksista ja julkaisuista koskien opiskelijoiden siirtymistä opinnoista työelämään sekä kuvataiteilijauran alkuvaiheen erilaisia haasteita ja polkuja.

Sivustolta löydät mm. esimerkkejä kuvataideopiskelijoiden työelämälähtöisistä harjoitteluympäristöistä, näkökulmia kuvataiteen alan työn opinnollistamiseen sekä materiaalia ja työkaluja kuvataiteilijan uuden työn tunnistamiseen ja osaamisen kehittämiseen.

Verkkosivusto on julkaistu osana Euroopan Sosiaalirahaston kehityshanketta Yli vaaran vuosien - Kuvataiteilijan uuden työn koulutusmalli (2019-2022).

 

Info

Denna webbplats är en gemensam plattform för personal och studerande på finländska yrkeshögskolor med bildkonstutbildning. Webbplatsen upprätthålls av ett service management -nätverk bildat av fyra yrkeshögskolor.

Här delar vi information om relevant forskning samt användbara guider, erfarenheter och publikationer som berör övergångsfasen från studier till arbete, samt nyutexaminerade bildkonstnärers olika utmaningar och karriärsriktningar.

Webbplatsen presenterar bland annat exempel på arbetsbaserade praktikmiljöer för bildkonststuderande, perspektiv på studier i form av arbete samt material och verktyg för att identifiera bildkonstnärens nya arbete och utvecklandet av färdigheter.

Webbplatsen har publicerats som en del av utvecklingsprojektet Att övervinna farans år - en ny utbildningsmodell för bildkonstnärer, finansierat av Europeiska socialfonden (2019-2022).

Scroll to Top