Satakunnan ammattikorkeakoulun kuvataiteen koulutuksessa perehdytään kuvataiteen eri menetelmiin.

Oman ilmaisun kehittäminen ja taiteilijan uralle aktiivisesti suuntautuminen ovat tavoitteina heti opintojen alusta alkaen. Maalaustaiteen, kuvanveiston, taidegrafiikan ja esitystaiteen opintojen lisäksi opiskelija voi perehtyä kuvataiteen digitaalisiin ilmaisuvälineisiin. Opiskelijat valitsevat omia tavoitteitaan tukevia opintoja ja kokeilevat eri menetelmiä. Taidekoulun ympäristö ja yhteisöllisyys kannustavat luovuuteen ja kasvattavat opiskelijoistamme aktiivisia taiteilijoita.

https://www.samk.fi

Fine arts campus
Scroll to Top