Anitra Arkko-Saukkonen toimii kuvataiteen lehtorina Lapin ammattikorkeakoulussa. Hän vastaa oppimisen ohjaamisesta digitaaliseen sisältötuotantoon ja projektinhallintaan liittyvissä kokonaisuuksissa sekä ohjaa opinnäytetyön tutkimus- ja kehittämisopintoja. Lisäksi Arkko-Saukkonen on valmentanut innovaatiot opintoja monialaisille opiskelijaryhmälle ja onkin toiminut innovaatio-opintoihin kiinnitetyn Creative Steps -mallin yhtenä kehittäjänä. TKI-hankkeissa hän on toiminut  asiantuntijana ja kehittäjänä kansallisissa ja kansainvälisissä hankkeissa, joilla on tuettu luovan alan yrittäjiä, tulevaisuuden osaajia sekä yritystoimintaa ja verkostoitumista. Väitöstutkijana tutkimuksen ja kehittämisen kohteena on luova ja autenttinen oppimisympäristö sekä yhteisöllinen verkkotyöskentely luovaa ja innovatiivista oppimista tavoittelevassa toiminnassa.  

Sähköposti: etunimi.sukunimi@lapinamk.fi 

Anitra Arkko-Saukkonen – Linkedin  

Julkaisuja hankkeista ja kuvataiteen koulutuksesta.  

 

Lapin AMKin henkilökunta
Scroll to Top