YVVkolmiotLOGO

Yli vaaran vuosien

Kuvataiteilijan uuden työn koulutusmalli

Att övervinna farans år

En utbildningsmodell för bildkonstnärens nya arbete

Esimerkkejä kuvataideopiskelijoiden työelämälähtöisistä harjoitteluympäristöistä, näkökulmia kuvataiteen alan työn opinnollistamiseen sekä materiaalia ja työkaluja kuvataiteilijan uuden työn tunnistamiseen ja osaamisen kehittämiseen.

Exempel på arbetsbaserade praktikmiljöer för bildkonststuderande, perspektiv på studier i form av arbete samt material och verktyg för att identifiera bildkonstnärens nya arbete och utvecklandet av färdigheter.

 

Julkaistu osana Euroopan Sosiaalirahaston kehityshanketta Yli vaaran vuosien - Kuvataiteilijan uuden työn koulutusmalli (2019-2022)

Publicerats som en del av utvecklingsprojektet Att övervinna farans år - en ny utbildningsmodell för bildkonstnärer, finansierat av Europeiska socialfonden (2019-2022)

Ajankohtaisia tapahtumia - Aktuella aktiviteter

Kuvataiteilijan viestintäosaaminen -työpajasarja  

Syksyllä 2021 Yli vaaran vuosien –hanke järjestää kuvataiteilijan viestintäosaamisen verkkotyöpajat. Työpajat on suunnattu ammattikorkeakoulujen kuvataideopiskelijoille, mutta ne ovat avoimia kaikille kiinnostuneille. Sähköinen ilmoittautuminen avataan elokuussa 2021. 

Kuvataiteilijan portfolio-osaaminen 

     • ma 20.9.2021 klo 12—15 
     • ohjelmassa asiantuntija-alustus ja portfoliosparrausta 

Näyttelytoimintaan liittyvä viestintä 

     • ma 4.10.2021 klo 12—15 
     • ohjelmassa asiantuntija-alustuksia ja keskustelua 

Viestinnän iltapäiväkahvit 

     • ma 25.10.2021 klo 12—14 
     • Ohjelmassa pienryhmäkeskusteluja ja verkostoitumista 

Tuotteistamiseen, markkinointiin ja brändäykseen liittyvä viestintä 

     • ma 22.11.2021 maanantai klo 12—15 
     • ohjelmassa asiantuntija-alustuksia ja keskustelua 

Työpajoja ei tallenneta kokonaisuudessaan. Asiantuntija-alustuksia tallennetaan osittain ja materiaaleja jaetaan myöhemmin hankkeen verkkosivuilla. 

Vieritä ylös