Sade Kahra toimii hankkeen alueprojektipäällikkönä ammattikorkeakoulu Novian tutkimus- ja kehitysyksikössä, jonka painopisteenä on kulttuuri ja yrittäjyys.

Kahra on valokuvataiteilija ja luovan alan ammattilainen jolla on taiteen maisterin ja ammattiopettajan tutkinnot sekä eurooppalainen kulttuurituotannon diplomakoulutus. Kahra on tominut luovalla alalla yksityisyrittäjänä, asiantuntijana ja johtajana. Vuosina 2006-2013 hän käynnisti Fiskarsin Ruukin taiteilijaresidenssiohjelman, lukuvuoden 2011-2012 Kahra toimi Novian AMKissa sijaistavana valokuvalehtorina. Valokuvakeskus Perin toiminnanjohtajana hän oli mukana perustamassa Turun Taidehallia yheistyössä mm. kaupungin kanssa. Kahra on eri tavoin kehittänyt taiteilija-alumnien työelämäorientoitumista ja kuvataiteilijoiden työskentelyedellytysten edistämistä tehtävissään alalla. Hankkeessa hän selvittää erityisesti taiteilijan ja taidekentän näkemyksiä ja kokemuksia teemaan Kuvataiteilijan uusi työ.

SadeKahra2021

Sade Kahra är projektledare på Yrkeshögskolan Novias enhet för forskning, utveckling och innovation med fokus på kultur och entreprenörskap.

Kahra är fotokonstnär med konstmagistersexamen från Konstindustriella högskolan 2000 samt yrkeslärarexamen från Åbo Akademi 2013. Hon har bred erfarenhet från den kreativa branschen som bl.a. företagare, sakkunnig och verksamhetsledare. Kahra startade upp och drev Fiskars Bruks Artist in Residence -program 2006-2013, samt vikarierade som lektor i fotografi på YH Novia 2011-2012. I sju år arbetade Kahra som verksamhetsledare för Fotocentrum Peri, som de sista åren medgrundade Åbo Konsthall. Kahra har på olika sätt utvecklat konstnärs-alumnernas arbetslivsorientering och befrämjat arbetsförutsättningarna för visuella konstnärer i sina många uppgifter på konstfältet. Till projektet tillför hon erfarenheter ur konstnärens och konstfältets synvinkel, med fokus på temat Bildkonstnärens nya arbete.

Scroll to Top