Selvitys taiteilijan työnkuvan nykytilasta uuden työn näkökulmasta

 

Hankkeessa kartoitetaan yhdessä monipuolisen osallistujajoukon kanssa (taiteilijoiden, opettajien, opiskelijoiden hallinnollisten ihmisten sekä muiden osallistujien) kuvataiteilijan uuden työn luonnetta ja osaamisvaatimuksia, jonka jälkeen uuden työn teemoja jalkautetaan osaksi verkostokoulujen kuvataiteen opetusta. Teemoja ovat mm taiteilijan työnkuvan nykytila uuden työn näkökulmasta, kuvataiteilijan yrittäjyysajattelun laajentaminen ja yrittäjyyden esteiden tunnistaminen, vuorovaikutuksen merkityksen korostaminen osana moniammatillista työskentelyä sekä alan uusien toimintamallien tunnistaminen. Selvitystyö toteutetaan haastattelututkimuksen, työpajojen, seminaariosallistumisen sekä julkaisun muodossa.

Esimerkkejä kuvataiteilijan uuden työn alueista:

Digitalisaatio

jakelukanavat

Scroll to Top