Soveltava kuvataide TKI-hankkeissa

 

Lapin ammattikorkeakoulussa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta kytkeytyy opetukseen eri muodoin. Parhaimmillaan TKI-toiminnan integrointi kuvataiteen koulutukseen tarjoaa kuvataiteen opiskelijoille työelämälähtöisiä oppimiskokemuksia erityisesti soveltavan kuvataiteen kentällä. Usein näiden yhteistyökuvioiden pohjalta tarjoutuu myös mahdollisuuksia suorittaa opintoihin liittyvä harjoittelu TKI-hankkeessa. Kun kuvataiteen opiskelija suorittaa harjoittelunsa TKI-hankkeessa, hän toimii harjoittelun ajan yhtenä hankkeen asiantuntijana omalla vastuualueellaan.

  • Creative Edge –hankkeessa etsittiin luovan alan osaajien ja tulevien ammattilaisten käyttöön uudenlaisia keinoja tehtä yhteistyötä ja rakentaa toimivia, kansainvälisiäkin verkostoja. Kuvataiteen opiskelijoita osallistui runsaasti hankkeen toimenpiteisiin ja hankkeen Creative Steps -julkaisun kuvituksen ja graafisen suunnittelun toteutti kuvataiteen opiskelijat harjoittelunaan.
  • Our Stories –hanke on keskittynyt Suomen, Ruotsin ja Norjan rajat yhdistävän Revontultentien kulttuurin ja historian tarinallistamiseen. TKI-toiminnan ja opetuksen integraation myötä kuvataiteen opiskelijoiden tehtäväksi tuli etsien, tutkien, katsoen, kuunnellen, havainnoiden ja kokien hakea tarinaideoita visuaalisen kuvan, teoksen luomiseen. Lue lisää Anitra Arkko-Saukkosen artikkelista Revontulentie - tarinallistettu matka oppimisympäristönä  Pohjoisen tekijät -blogissa. Myös hankkeen visuaalisen ilmeen ja tarinallistamiseen liittyvän kuvituksen on tuottanut Lapin AMKista valmistunut kuvataiteilija.
Scroll to Top